niedziela, 15 kwietnia 2018

Stolica Polski - Warszawa

Większość Polaków zapewne zna stolicę Polski - Warszawę. Jednak pozwolę sobie zaprezentować własną relację z wyprawy do tego miasta. Oczywiście centrum Warszawy to Pałac Kultury i Nauki znajdujący się na Placu Defilad i zarazem najwyższa budowla bo osiągająca 237 metrów wysokości. Posiada 42 kondygnacje a z 30 - ej można oglądać panoramę Warszawy. Postkomunistyczny budynek został wybudowany 1955 roku z inicjatywy Józefa Stalina i do dziś służy Miastu Stołecznemu, które jest jego właścicielem. Tam odbywają się obrady Rady Miasta, spektakle i inne kulturalne uroczystości. Bo PKiN to też siedziba Teatru Lalka, Teatru Kwadrat i Teatru Dramatycznego oraz muzeów. W 2000 roku na 42 kondygnacji założono Zegar Milenijny. Przy Ogrodzie Saskim 10 kwietnia 2018 roku na Placu Piłsudskiego został odsłonięty Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

sobota, 17 lutego 2018

Lublin i jego zamek

Początki zamku datuje się na XII wiek kiedy to został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W  XIII wieku w obrębie górnej części grodu wybudowano murowaną renesansową wieżę obronno-rezydencjonalną, która była pierwszym murowanym obiektem zamku. Sam zamek z murem obronnym powstał XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego.  Renowację i rozbudowę zamku przeprowadził około 1520 roku Zygmunt Stary tworząc pałac zdobiony attykami . Wtedy też została wybudowana kaplica w stylu gotyckim. W tym zamku  w 1569 roku podpisano akt unii polsko - litewskiej podczas obrad sejmu zwany unia lubelską. Tu książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, co Jan Kochanowski opisał w utworze Proporzec.
W zamku mieści się obecnie muzeum, w którym można dowiedzieć się wiele ciekawostek o jego historii zobaczyć eksponaty ze stałych i czasowych wystaw oraz wcześniej wspomniana kaplicę. Ważnym elementem wystawy jest obraz (reprodukcja) Jana Matejki z zawarcia Aktu Unii Lubelskiej oraz prace Kossaka.
W tym roku zamek ma przejść gruntowny remont.